Overview

Senior beleidsmedewerker uitvoering Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma Job at Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat – in Den Haag

De Directie Luchtvaart van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) zoekt enthousiaste collega’s, die samen met ons willen bouwen aan de toekomst van de luchtvaart in Nederland. Die het aandurven te werken aan complexe projecten in een spannende tijd. Die flexibel inzetbaar zijn, ook buiten hun eigen dossiers, en die graag samenwerken aan concrete producten met collega’s binnen en buiten de eigen organisatie. De afdeling Luchtvaartveiligheid is op zoek naar een senior beleidsmedewerker uitvoering Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma, met als standplaats Den Haag, die meewerkt aan de continue verbetering van de luchtvaartveiligheid.

Durf jij het aan? Kijk dan eens naar deze vacature!

Vliegen is een van de veiligste vormen van transport. Veiligheid blijft een topprioriteit om dit hoge niveau te behouden. De afdeling Luchtvaartveiligheid neemt de regie om het Nederlandse luchtvaartveiligheidssysteem verder te versterken en continu te verbeteren. Nederland wil tot de best presterende landen behoren als het gaat om de implementatie van de internationale kaders.

Wat ga je doen

Als senior beleidsmedewerker uitvoering Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma ga je je onder andere bezig houden met het verder uitwerken van het Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma 2020-2024. Dit programma beschrijft het integrale veiligheidsmanagement van de Nederlandse overheid. Het is gericht op een proactieve aanpak waarin nationale veiligheidsanalyses voor commerciële luchtvaart, kleine luchtvaart en onbemande luchtvaart een beeld geven van de nationale risico’s. Op basis van deze analyses worden maatregelen geformuleerd om de veiligheid verder te verbeteren. Deze komen vast te liggen in het Nederlands actieplan luchtvaartveiligheid.

Het programma beschrijft vier pijlers: het beleid en de inrichting van het systeem, het beheersen van veiligheidsrisico’s, de veiligheidsborging en de veiligheidspromotie. Aan het programma moet uitvoering worden gegeven. Ook de Inspectie Leefomgeving en Transport heeft hierin een rol.

Je leidt de uitvoering van een aantal complexe multidisciplinaire projecten binnen het programma. Je zorgt voor intern en extern draagvlak voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe (beleids)producten en processen, ideeën, werkmethoden en technieken. Op basis van interesse en capaciteit wordt binnen het team het takenpakket nader bepaald.

Vliegveiligheid is bovendien een onderwerp dat door de Kamer kritisch wordt gevolgd. Dit kan betekenen dat ook verandering in het takenpakket.

Functie-eisen

Je hebt ervaring met het coördineren van projecten en je beschikt over aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving.

Je hebt ervaring met het werken aan complexe multidisciplinaire projecten (voorbereiding, aansturing en uitvoering), het creëren van draagvlak en de vertaling van het beleid naar bruikbare instrumenten voor implementatie, uitvoering en bewaking.

Je hebt kennis of affiniteit met het luchtvaartsysteem en luchtvaartveiligheid.

Naast deze eisen herken jij jezelf in de volgende eigenschappen

Je opereert proactief, doortastend, kritisch en zorgvuldig en stemt goed af. Je kunt goed analyseren en kunt complexe materie vertalen in hanteerbare beleidsadviezen. Daartoe ben je communicatief vaardig, zowel in woord als geschrift. Bij de ontwikkeling van beleid en adviezen houd je rekening met de politieke, maatschappelijke en organisatorische vraagstukken en haalbaarheid daarvan. Daarnaast kun je goed omgaan met drukte in het werk en kun jij flexibel inspelen op vraagstukken die onder druk opgelost moeten worden.

Mocht je niet aan alle functie-eisen voldoen, maar denk je een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan ons team, dan nodigen we je van harte uit om te solliciteren.

Arbeidsvoorwaarden

Salarisniveau schaal 13

Maandsalaris Min €4.551 – Max. €6.786 (bruto)

Dienstverband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeidsvoorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats op 7 september 2022 (eerste gesprekken) en 14 september 2022 (tweede gesprek(ken).

Meer over de functiegroep (Senior) Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Luchtvaart (DLV) is onderdeel van het directoraat-generaal Luchtvaart en Maritieme Zaken (DGLM). De directie bestaat uit drie afdelingen: Luchtvaartveiligheid, Duurzaamheid & Netwerkkwaliteit, en Luchtruim en Regionale Luchthavens. Daarnaast wordt binnen de directie gewerkt aan een nieuw luchtvaartbeleid in de vorm van de Luchtvaartnota 2020 – 2050. Naast de directie Luchtvaart functioneert het programma Luchtvaart. Het programma Luchtvaart richt zich op een aantal grote opgaven in het luchtvaartdomein en bestaat uit drie grote projecten en een programmabureau. De projecten zijn gericht op de realisatie van Lelystad Airport, de herindeling van het luchtruim en de besluitvorming over de toekomstige ontwikkeling van Schiphol. Tezamen werken binnen Directie en Programma momenteel ca. 140 mensen, deels op tijdelijke basis.

De Directie Luchtvaart staat voor…

Grote uitdagingen. De ontwerp-Luchtvaartnota 2020 – 2050 bevat een strategie voor de luchtvaart in Nederland, waarbij gezocht wordt naar een nieuwe balans tussen publieke belangen als het terugdringen van de klimaatbelasting, het zeker stellen van een goede verbondenheid van ons land met de belangrijkste economische centra om ons heen, en het terugdringen van de overlast van vliegverkeer op de omgeving. Een organisatie in ontwikkeling, die meebeweegt waar dat nodig is en prioriteiten stelt waar het moet.

Daarnaast wil de directie midden in de maatschappij staan. Dat kan het beste als onze werknemers een weerspiegeling zijn van de veelzijdigheid van de Nederlandse maatschappij. Het creëren van een inclusieve en diverse werkomgeving vinden we daarom belangrijk. We streven bij de samenstelling van teams en bij de aanname van nieuw talent naar diversiteit in leeftijd, geslacht, cultuur, achtergrond, geaardheid, kennis en competenties.

De Directie Luchtvaart zet zich in om…

Antwoorden te vinden op urgente vraagstukken die nu op tafel liggen en die vandaag al om werkbare antwoorden vragen. Zo zijn we volop geconfronteerd met de gevolgen van COVID- 19 op de luchtvaart. Het is nog onzeker hoe en in welk tempo de luchtvaart zich zal herstellen. Het vinden van antwoorden op deze steeds urgenter wordende uitdagingen is nodig voor een duurzame lange termijn strategie in de Luchtvaartnota 2020 – 2050, maar ook om concrete keuzes te kunnen maken met betrekking tot de herinrichting van ons luchtruim en het

internationale luchtruim en de ontwikkeling van de Nederlandse luchthavens.

De afdeling Luchtvaartveiligheid werkt aan vliegveiligheid, beveiliging van de burgerluchtvaart en onbemande luchtvaart (drones). Vliegen is een van de veiligste vormen van transport. Veiligheid blijft een topprioriteit om dit hoge niveau te behouden. De afdeling neemt de regie om het Nederlandse luchtvaartveiligheidssysteem continu te verbeteren. De basis voor veiligheid is een uitgebreid stelsel van wet- en regelgeving. Vanwege het internationale karakter van luchtvaart komt deze regelgeving grotendeels internationaal tot stand. De afdeling is internationaal en Europees betrokken bij de totstandkoming van de regels. Deze gaan over alle facetten van het luchtvaartsysteem, zoals veilige luchthavens, veiligheidsmanagement en vluchtuitvoering.

Nederland wil bij de best presterende landen behoren als het gaat om de implementatie van de internationale kaders. Ook is de afdeling verantwoordelijk voor het beleid ten behoeve van de continue verbetering van luchtvaartveiligheid. Een voorbeeld daarvan is het Nederlands luchtvaartveiligheidsprogramma 2020-2024.

De afdeling Luchtvaartveiligheid is daarnaast verantwoordelijk voor een aantal deelterreinen binnen het domein van de beveiliging burgerluchtvaart (aviation security), waaronder cyber security, inflight security en air traffic management security. Voor onbemande luchtvaart (drones) is het borgen van de veiligheid in de lucht en op de grond de belangrijkste verantwoordelijkheid van de afdeling.

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie. Zie verder https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat

Talent als basis, diversiteit als kracht

IenW is een inclusieve organisatie. Een organisatie die ruimte biedt aan iedereen en die de kracht van de diversiteit van medewerkers gebruikt om samen betere resultaten te halen voor Nederland. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt; niet ondanks, maar dankzij de verschillen. Daarom nodigen we alle kandidaten die aan de in deze vacature gestelde eisen kunnen voldoen nadrukkelijk uit om te solliciteren.

About the Company

Company: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat –

Company Location:  Den Haag

Estimated Salary: